באנר המכיל תמונות של בניין שיווק בתפן, מחלקת מחקר ופיתוח, צילום אפליקציית כרסום, צילום אפליקציית גידוע, עובד ליד בקר בריצפת היצור ושרטוטים טכניים ברקע