ייצור

המעבר משולחן המתכנן למכונות הייצור מתבצע בצורה יעילה ביותר. מערכת שליטה ממוחשבת (DNC) מעבירה תוכניות ייצור ממוחשבות למחרטות וכרסומות אוטומטיות. המכונות פועלות מסביב לשעון ומייצרות כלים ושימות על פי מפרטים מדויקים והוראות ייצור בכמויות הנגזרות מצרכי השיווק. מערכות הייצור בישקר תוכננו לגמישות מרבית. הודות למתקנים מיוחדים ולמכונות מתאימות, המעבר מייצור של כלי אחד לכלי אחר מתבצע בקלות ובמהירות.
דיוק וניקיון הן דרישות מחייבות במחלקות הייצור. רצפת הייצור הצהובה אינה משאירה כל סיכוי לכתם או לכלוך כלשהם להיעלם מעיני העובדים. מתקנים רובוטיים פורקים שימות ממכבשי הייצור אל מגשים מיוחדים. המגשים מועברים לתחנות העבודה השונות ע"י מלגזות נהוגות ע"י מחשב מרכזי באמצעות כבלי מגנט הטמונים ברצפת הייצור. המערכת מסוגלת לטפל גם בהוראות מיוחדות והיא מבטיחה אספקה של מוצרים באיכות מעולה ובעיתוי המותאם לצרכי הלקוחות.